'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Search Results

Assuming europa is required, the following results were found.

 • Het Geldsysteem van de Gouden Eeuw visualiseren

  dit gebeurd, mijn geliefden? Welnu als je naar de geschiedenis hiervan kijkt, zie je dat het begon met een paar koningen in Europa die geld nodig hadden om oorlog te voeren met elkaar. En daarom extra geld nodig hadden, meer geld dan kon worden geleverd...

  http://partijvoordeliefde.nl/catagories/82-teachings-of-the-ascended-masters/127-het-geldsysteem-van-de-gouden-eeuw-visualiseren
 • De Economie van de Gouden Eeuw 2

  zal plukken, zoals in de feodale samenlevingen in Europa, waarin de adel en de kerk de mensen onderdrukten. Het feodale Europa Toen de feodale samenleving uiteenviel, besefte de Elite zich, dat fysiek overwicht niet de ultieme manier was om de mensen te...

  http://partijvoordeliefde.nl/catagories/82-teachings-of-the-ascended-masters/83-de-economie-van-de-gouden-eeuw-2
 • EU is een dictatuur!

  werd opgezet door het olie- en geneesmiddelenkartel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het doel daarvan was om over heel Europa te regeren, zonder dat hierop een democratische controle zou kunnen worden uitgeoefend. http://www.eu-facts.org/en/roots/inde......

  http://partijvoordeliefde.nl/catagories/85-news/183-eu-is-een-dictatuur
 • Het Mysterie van de Liefde 2

  situatie zitten en een iets andere opdracht hebben, vanzelfsprekend verbonden met het lot of het karma van ons werelddeel Europa en onze Natie, het Koninkrijk der Nederlanden. Huidige Speerpunten - hoofdthema's van de PvdL 2014 De democratie in Europa...

  http://partijvoordeliefde.nl/catagories/85-news/174-het-mysterie-van-de-liefde-2
 • NEDERLAND WORDT WAKKER!

  Saint Germain's visie voor Europa Dit artikel: bestaat uit een deel van een dictatie van 30 september 2006 met commentaar van Roeland Solcer De visie die de PvdL willen uitdragen en realisren met uw hulp! "En ik zeg je dat ik ook een zeer hoge visie...

  http://partijvoordeliefde.nl/nieuws/109-nederland-wordt-wakker
 • Stop ESM: The new European dictator

  we via de amsterdam.tk website de videoboodschap over het Europese Stabiliteits Mechanisme, een krankzinnig plan om Europa en de Euro te redden. Pas eind februari werd dit nieuws in main stream medialand breed uitgemeten en van kritisch commentaar...

  http://partijvoordeliefde.nl/nieuws/75-esm-the-new-european-dictator
 • Aan onze leiders...

  Een artikel van de schrijver Geert Kimpen dat prachtig verwoord wat ieder weldenkend mens wil als het gaat om Europa en de financiële crisis. Roeland Solcer , initiatiefnemer van Partij voor de Liefde raadt iedereen aan om deze column te lezen.......

  http://partijvoordeliefde.nl/nieuws/74-aan-onze-leiders
 • Oproep dr. Rath aan de mensen van Europa en de hele wereld

  geprobeerd vanuit Duitsland en met name de financieel-economische elite ( het farmaceutische kartel IG Farben voorop ) om Europa tot één totalitaire staat om te vormen door middel van een waanzinnige oorlog waarin de hele wereld werd meegesleurd. Nu is...

  http://partijvoordeliefde.nl/catagories/85-news/158-oproep-dr-rath
 • Partij voor de Liefde wil revolutionaire wijziging van het monetaire stelsel

  Europese munt unie behoren de euro gebruikt wordt voor buitenlandse handel. 6. Samenwerking met andere landen in en buiten Europa die ook inzien dat het huidige stelsel niet te handhaven is en desnoods met het huidige ondemocratisch opgedwongen Europa...

  http://partijvoordeliefde.nl/nieuws/72-wat-wil-de-partij-voor-de-liefde-3
 • EU opheffen of er uit stappen?

  op het InMarkt Project de bijdrage over: Codex Alimentarius en de oproep van Dr. Rath aan de mensen van Duitsland, Europa en de hele wereld . * * * * * * * Ik ontving onderstaande tekst, die ik hierbij enigszins ingekort en vertaald, urbi et orbi...

  http://partijvoordeliefde.nl/nieuws/133-eu-opheffen-of-er-uit-stappen
 • STOP DE UITROL VAN HET 5G NETWERK!

  door maar liefst 31.291 personen en organisaties ondertekend en zal officieel worden aangeboden aan VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen. Artikel Judith Jobse: Brandbrief wetenschappers: 5G risico voor volksgezondheid....

  http://partijvoordeliefde.nl/catagories/85-news/211-stop-de-uitrol-van-het-5g-netwerk
 • Kim Michaels komt naar Nederland

  zullen de ten hemel gevaren meesters toespraken en leringen doorgeven die betrekking hebben op de huidige situatie in Europa en de innerlijke scholingsweg binnen de mysterieschool. Het is een unieke kans om diepgaand in contact te komen met het...

  http://partijvoordeliefde.nl/catagories/85-news/195-pentecost-conference-2015
 • De Economie van de Gouden Eeuw 1

  door de meester Saint Germain, heel goed begrepen dat wie het geld beheert, de werkelijke machthebber in de wereld is. Europa en het Britse imperium waren tenslotte ook geknecht doordat het geldwezen steeds meer in handen was gekomen van enkele...

  http://partijvoordeliefde.nl/catagories/82-teachings-of-the-ascended-masters/108-de-economie-van-de-gouden-eeuw-1
 • De Nazi's en fascisten grondleggers van de EU

  ingegaan. Er is een goede videopresentatie van gemaakt ,die u hier kunt bekijken. Klik hier voor meer informatie over Europa op deze website

  http://partijvoordeliefde.nl/catagories/85-news/186-de-nazi-s-en-fascisten-grondleggers-van-de-eu
 • De Wederopstanding van de Goddelijke Moeder in Nederland

  – om een voorbeeld te zijn van hoe je in de moderne maatschappij van tegenwoordig – die jullie hier in Nederland en in Europa en andere delen van de wereld hebben – dat het niettemin mogelijk is om verder te kijken dan het materialisme en een zinvolle...

  http://partijvoordeliefde.nl/catagories/82-teachings-of-the-ascended-masters/123-de-wederopstanding-van-de-moeder-in-nederland
 • Europese Unie, wolf in schaapskleren

  ook rustig de tijd om onderstaande video te bekijken. Het zal vele mensen de ogen openen en doen beseffen dat het huidige Europa een voortzetting is van een complot dat al heel lang bestaat, een duivels plan om de mensheid te misleiden en dat telkens...

  http://partijvoordeliefde.nl/catagories/85-news/167-europese-unie-de-wolf-in-schaapskleren
 • Saint Germain: Aankondiging van het begin van het Waterman Tijdperk

  tijd in de Middeleeuwen – dat het inderdaad de katholieke kerk was die de grootste belemmering was voor de vooruitgang in Europa en voor de opkomst van een nieuw tijdperk. Niettemin was er, ondanks een bepaalde hoeveelheid ego, een bepaald verlangen om...

  http://partijvoordeliefde.nl/nieuws/85-saint-germain-het-waterman-tijdperk

Results 1 - 17 of 17

Additional information