'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

covid 19small

Zoals vaker gepubliceerd via de Partij voor de Liefde (op de website en op Facebook) en wat al in 1917 is bevestigd door o.a. Rudolf Steiner, virussen zijn exosomen, ze zijn niet besmettelijk en worden door het lichaam zelf geproduceerd.

Dit wordt nog eens onderstreept in een artikel dat stelt: 

"Vergeet alles wat je in de krant en op tv wordt verteld over virussen en bacterieen. Mensen zijn misleid sinds Pasteur en Koch in de negentiende eeuw met hun frauduleuze pioniersarbeid over virussen begonnen. Louis Pasteur kwam ten tijde van de Suezkanaalcrisis aan het einde van de 19e eeuw op het idee om de Britten een hak te zetten door een nieuw pathogeen te bedenken: het virus. De Fransen en de Duitsers (Robert Koch) zorgden er voor dat de Britse vloot niet kon aanmeren inde Middellandse Zee van wege vermeend besmettingsgevaar. De Britten werden daarom bij Gibraltar zelfs beschoten!

Pasteur ging nog verder door ook meteen als het middel tegen het (niet bestaande) virus het vaccinatieconcept uit te dragen. De Fransen (en de Britten) waren de propagandisten van deze vaccinatie-agenda terwijl de Duitsers meer voorstander waren van antibiotica en chemotherapie. Pasteur pleegde grootschalig bedrog maar hij was humaan genoeg om dagboeken bij te houden van zijn laboratoriumwerkzaamheden. Ook gaf hij op zijn sterfbed toe dat hij wetenschappelijk bedrog had gepleegd. Zijn dagboeken zijn door een familielid later doorgespeeld aan een Amerikaanse medisch historicus die er een boek over heeft geschreven".

Zie het hele artikel voor een nadere uitvoerige uitleg: website NIBURU

Dit bevestigt nog eens dat de Corona crisis een fake "plandemie" is, gecreëerd door de globalistische elite, gesteund door onze corrupte overheid en de MSM om de mensheid hun NWO in te rommelen... en iedereen te vaccineren ( en zo ziek te maken, zie artikel dan begrijp je het en ook waarom de vaccinatie industrie een misdaad tegen de mensheid is ! )

Hoogste tijd om dit kabinet naar huis te sturen, voor het te laat is.
Alleen massale burgerlijke ongehoorzaamheid en massale protesten kunnen ons nog uit deze situatie redden.

Het is zoals ik vaker heb gezegd al 5 over 12, dus informeer iedereen die nog niet wakker is als je leven en vrijheid je lief is...

💜 Roeland Solcer
Oprichter van de Partij voor de Liefde

                                     Share if you care                                          
Dr. Andrew Kaufman's research shows COVID-19 is an exosome which exists normally in our lung cell fluid.

 

 

Additional information