'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Geachte bezoeker, Bijna zeven jaar geleden  (2006) begon ik dit project,  geïnspireerd door de onvoorwaardelijke Liefde.  De oude website is op 31 juli 2012  offline gehaaldxDear visitor, Almost 7 years ago in 2006, I was inspired by the Spirit of unconditional Love, to start a new social political movement, 'The Party for Love Governance ". Our older website is permanent offline since July, 31 2012.

Ik Ben één van de velen, die deze inspiratie bewust of onbewust heeft ontvangen en spreek namens hen allen als ik zeg dat de Nieuwe Tijd is aangebroken. Het Waterman Tijdperk een periode van 2150 jaar, bezongen in het hoogste lied en beschreven in het Nieuwe Testament in de Bijbel als het duizendjarige rijk, zal culmineren in een 'Gouden Eeuw' van spirituele groei en bewustwording, een periode waarin zoals de Schrift voorspelt Gods Koninkrijk op Aarde gevestigd zal zijn!

Het ontwikkelen van 'onvoorwaardelijke Liefde' voor alles en iedereen is de sleutel tot het nieuwe grotere en hogere bewustzijn dat ieder mens zal kunnen ervaren, die van goede wil is. De collectieve bewustzijnsgroei die versneld gaande is, zal een einde maken aan de heerschappij van het ego ( de antichrist) en er treedt een splitsing op tussen hen die voorwaarts gaan op het Pad van Liefde en zij die blijven vasthouden aan het ego.

Op alle gebieden van de samenleving en het geestelijke leven krijgen we de kans om andere nieuwe keuzes en identificaties te maken door nieuwe inzichten en bewustwording.  Ook op het gebied van ons zelfbeeld, ons mens en wereldbeeld en de politiek. De huidige politieke stromingen zijn niet in staat om een voertuig te zijn voor de visie die hier ontwikkeld wordt en daarom is een nieuwe maatschappelijk politieke beweging in deze tijd op zijn plaats.

Oude ego politiek achterhaald 

De politiek in Nederland , maar ook in de internationale wereld zit zoals bijna alles en iedereen in een enorme crisis. Zo kunnen partijen als CDA, Christen Unie, GPV en PvdA kunnen zich afvragen in hoeverre ze eigenlijk nog bestaansrecht hebben in hun huidige vorm. Het Liberalisme van de VVD  en het socialisme van de SP zijn achterhaald en ondanks succes in de peilingen blijkt in toenemende mate dat deze partijen met hun oude paradigma's geen antwoord hebben op de mondiale integrale crisis.

De zichzelf progressief noemende partijen als D66 en Groen Links blijven steken in ijdeltuiterei en competitie wie het slimste jongetje of meisje van de klas is en de Partij van Wilders is bezig haar eigen gegraven graf in te kukelen. Gelukkig hebben we nog de Partij voor de Dieren, dan weet je tenminste waar je voor stemt.

 De oorzaak van de crisis

In een openingsartikel voor de amsterdam.tk website  ( bestaat niet meer) schreef ik:

De grondoorzaak van de mondiale crisis is de collectieve weigering om de volgende evolutionaire verschuiving in het bewustzijn te maken in de richting van spiritualiteit.

Vrijwel alle bestaande politieke stromingen en partijen ontbreekt het aan visie op wat van belang is om in het gloednieuwe Waterman Tijdperk bestaansrecht te hebben als politieke beweging.

Een politieke beweging ontleent voornamelijk haar bestaansrecht aan het feit dat zij een visie heeft die antwoorden geeft op maatschappelijke problemen van dat moment.

De grootste financiële crisis ooit is mede ontstaan omdat overheden en de financiéle wereld zelf, wereldwijd decennia lang gefaald hebbent haar taak als bewakers en beleidsmakers van een gezonde economische en financiële ontwikkeling te vervullen. Alle politieke partijen hebben talloze waarschuwingen van vele kanten genegeerd, totdat het te laat was.

Waarom hebben geen van de bestaande partijen, een overtuigend probleem oplossend antwoord op de financieel economische crisis?

Omdat je een probleem niet kunt oplossen vanuit dezelfde 'mindset en hetzelfde bewustzijn', dat het probleem veroorzaakt heeft!

Een echte oplossing komt altijd voort uit een hoger of zo u wilt ruimer inzicht en bewustzijn.

Dat betekent dat een werkelijk bevrijdende oplossing brengende visie op een hogere transcendente waarheid, een ruimer bewustzijn gestoeld moet zijn. 

De collectieve weigering om het geestelijke leven en haar wetmatigheden te erkennen en haar de centrale plaats te geven in onszelf en de samenleving voorkomt nu juist dat de oplossingen waar ik bijvoorbeeld over schreef in mijn voorgaande artikelen over de financieel economische crisis, algemeen erkend worden!

 

Zijn we al wakker?

De mensheid als geheel is aan dit begin van 2012 nog onvoldoende spiritueel ontwaakt.

Dit betekent dat de crisis zich steeds meer zal verdiepen. Ons lijden is altijd een gevolg van onze eigen keuzes en gelukkig een vermomde zegen. Hoe meer we lijden, hoe meer we genoodzaakt zijn om het zoeken naar oplossingen serieus ter hand te nemen.

En wie zoekt, die vindt!

De collectieve weigering om het geestelijke leven weer centraal te stellen in ons zelf en in de samenleving is natuurlijk het gevolg van het heersende materialistische wereldbeeld.

Hoeveel mensen hebben nog eeen levend geloof in de Geest? Ja er zijn miljarden mensen die zeggen dat ze in God of Allah geloven er zijn talloze andere spirituele stromingen, maar een levende waarachtige spiritualiteit kom je nog weinig tegen.

Een levende spiritualiteit kenmerkt zich door een  levende gemeenschap en uitwisseling met de Heilige Geest. Wie ooit aangeraakt is door de Geest van God, kan uit eigen ervaring weten dat wezenlijke verandering alleen van binnen uit begint als gevolg van overgave van het menselijke ego aan onze spirituele identiteit, ook wel het Hoger Zelf genoemd.

Het Waterman Tijdperk wordt vooral gekenmerkt door een intensivering van de werkzaamheid van de Heilige Geest en de waarachtige nieuwe leiders en bewegingen die nu kunnen gaan optreden zullen bewust of onbewust door deze Geest van God in toenemende mate worden aangeraakt en geïnspireerd.

Het visioen en idee van de Partij voor de Liefde is als een zaadje dat in ons hart gelegd is door de deze Geest van Waarheid en Liefde. Dergelijke zaden ontkiemen en ontwikkelen zich op organische wijze, als gevolg van spirituele wetmatigheden.

Zoals een kind rond het zevende jaar aan de tandenwisseling begint, zo staat dit project, nu op het punt om haar eigen tanden te produceren. Je tanden laten zien staat symbool voor kracht, vitaliteit en strijdlust, die nodig zijn om je te handhaven wanneer je wordt geconfronteerd met oppositie, weerstand en tegenslag.

Als we de analogie doortrekken houdt de uitdrukking 'je tanden laten zien', ook samen met het tonen van je vermogen om grootse ideeën (spiritueel voedsel, inspiratie, visioenen) mentaal en emotioneel te vermalen en te vermengen met speeksel, zodat dit voedsel verteerd kan worden en wordt opgenomen in ons eigen systeem. Met andere woorden het gaat er om dat we er in slagen de spirituele visie om te zetten in de materiële praktijk van alledag. Hoe meer mensen daar in slagen, hoe sneller een maatschappelijke acceptatie van deze ideeën dichter bij komt!

Daarom dat ik mijn voor velen utopisch lijkende 'Internet projecten van Stichting de Ark Zutphen' onverstoord verder uitwerk in de hoop anderen te inspireren.  Als u wilt meebouwen aan het vestigen van Gods Koninkrijk op Aarde, kunt u zich aanmelden als lid van dit project op het internet.

 

Roeland Solcer

Additional information