'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

belfort

 De opheffing van de EU : een kwestie van leven of dood

(Deze nieuwsbrief is natuurlijk inmiddels niet helemaal meer up to date..)

 

Nog van voor de aanvang was duidelijk dat de EU een fascistische machtsgreep zou worden. En zo geschiedde : wat twee wereldoorlogen niet vermochten, schijnt nu met de dag meer en meer te lukken.  Maar wat ook meer en meer toeneemt is het verzet hiertegen...

PvdL redactie: Zie als inleiding, op het InMarkt Project de bijdrage over: Codex Alimentarius  en de Oproep van dr. Rath aan de mensen van Europa

 * * * * * * *

 Ik ontving onderstaande tekst, die ik hierbij enigszins ingekort en vertaald, urbi et orbi rondstuur ter informatie, ter sensibilisatie en vooral met de oproep : onderteken de petitie ! Hiervoor kan je deze link gebruiken 

Met vrije en soevereine groet ,

Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke,

 Opheffing van de Brusselse EU :

een absolute noodzaak ter vrij-waring van
ons recht op een 
natuurlijke gezondheid  !

broken EU

Het Referendum for Natural Remedies petition– was een campagne die ernaar streefde ons vrije toegang te garanderen tot natuurlijke gezondheidsmiddelen waarvan de nuttige werking wetenschappelijk bewezen is. Deze was ondertekend door meer dan een kwart miljoen Europeanen en wordt gecoördineerd door de  Dr. Rath Health Foundation onder de vlag van het European Referendum Initiative.

 We moeten nuchter zijn : ook al werkt ze zogezegd volgens de principes van vrijheid en democratie is de EU een dictatuur : noch de 27 commissarissen, noch de president, noch de buitenlandse afgevaardigde zijn gekozen en de bewindslieden worden 'de facto' bepaald door hun bereidheid om vooral het belang van de grote multinationals te dienen.

De EU-dictatuur plaatst zichzelf boven de wet

Lisbon Treaty

Weinig Europeanen weten dat het  Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union – een bijvoegsel van het zogenaamde ‘ Verdrag van Lissabon', dat Europese wet werd in december 2009  ook al was het goedgekeurd door minder dan 1 procent van de bevolking ! -  de EU boven de wet plaatst.

Een voorbeeld:

 • De panden en gebouwen van de EU  zijn volledig vrijgesteld van huiszoeking ( Hoofdstuk I, artikel I )
 • Leden van de Europese Commissie en andere EU-gezagsdragers hebben een volledige juridische immuniteit, ook na hun mandaat  ( Hoofdstuk  V, artikel 11; Hoofdstuk VII, artikel 19).

Het valt dus niet te verwachten dat deze lui iets zullen goedkeuren dat de belangen dient van de bevolking.

Het hoofddoel van de EU 

image003

Ook al maakt de medische wetenschap zogezegd spectaculaire vooruitgang toch is de gezondheidstoestand nog nooit zo dramatisch geweest :
Miljoenen lijden aan kanker, hartkwalen, diabetes, astma, allergieën, exczeem, neurodegeneratieve ziekten, enz. Ook - en dat is verontrustend ! - jonge kinderen en mensen die gezond leven .
We steven af op een sluipende genocide ... .

Het hoofddoel van de EU is om de sector van natuurlijke gezondheid te vernietigen door het allerlei natuurlijke en niet-patenteerbare therapieën onmogelijk te maken zich op te stellen tegenover het Farma Cartel, ook wel eens Big Pharma genoemd. De wetgeving wordt door de EU op het lijf geschreven van deze miljarden-industrie, die alleen in het belang dient van de aandeelhouders.

Het klinkt ongeloofwaardig dat onze bestuurders wetten zouden goedkeuren die onze gezondheid bedreigen, maar enkel voorbeelden zullen dit duidelijk maken.

 • De bedoeling van de zogenaamde “ Voedingssupplementen Directieve,” goedgekeurd in 2002, is erop gericht een stelsel van strenge beperkingen op te leggen inzake vitaminen en mineralen, die in voedingssupplementen zitten, door het toegelaten gehalte van elk nutriënt te berekenen via het zogezegd wetenschappelijke procédé van  “ scientific risk assessment”. In werkelijkheid is het veronderstelde risico van het consumeren van supplementen  op niets gebaseerd. Wie kent iemand die gestorven is aan een overdosis vitamine C bv. ?
 • Ook de “ Traditionele kruidengeneeskunde  Directieve,”, goedgekeurd in 2004, onderwerpt deze genezende kruiden - die soms gedurende eeuwen hun deugdelijke werking bewezen hebben ! - aan een peperdure goedkeuringsprocedure, die alle kruiden verbiedt tenzij deze die uitdrukkelijk goedgekeurd zijn. En dat zijn er heel weinig ...
 • Daarbovenop werd de “ Wetgeving inzake voedings- en gezondheidsclaims” in 2006 goedgekeurd. Iedere suggestie dat voedsel of nutriënten weldoende effecten zou hebben op de gezondheid werd verboden ondanks bergen wetenschappelijk bewijs tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door de Europese Commissie. En ook dat zijn er heel weinig. Van gezond voedsel kan je blijkbaar ziek worden of erger nog sterven ...
 • In januari 2002 werd het European Food Safety Authority (EFSA) opgericht zogezegd om de voedselveiligheid te garanderen. In werkelijkheid doet deze instelling niets anders dan systematisch alle niet-patenteerbare natuurlijke gezondheidstherapieën en informatie hierover verbieden over heel het continent. In de zogezegd wetenschappelijke comités zitten nauwelijks onafhankelijke experten, maar vooral vertegenwoordigers van de bedrijven van Big Pharma, Big Biotech, Big Chema en Big Agra waardoor het merendeel van de 44.000 bewezen gezondheidseffecten verworpen worden.

De EU wordt meer en meer een dictatuur die vrijheid van meningsuiting en van keuze inzake voeding en gezondheidszorg verbiedt. Meer en meer groeit het besef dat de EU vooral voorrang geeft aan het grote kartel en daardoor verantwoordelijk is voor het feit dat miljoenen bedreigd worden door knnker, hartkwalen en andere zieken met als gevolg een sluipende genocide. 

The Nazi Roots of the Brussels EU 

nazi roots EU

Om de gruwelen van het verleden te vermijden is het van imperatief belang dat het besef van de criminele achtergrond van Big Pharma doordringt in brede lagen van de bevolking.

Driekwart eeuw geleden sponsorde IG Farben, ( bestaande uit Bayer, BASF, Hoechst en enkele andere multinationals ) de opkomst van een andere dictatuur, nl. deze van het Nazi regime met als doel Europa politiek, economisch en militair onder controle te krijgen. Zoals beschreven in het baanbrekende boek “ Nazi Roots of the ‘Brussels EU'” werden de sleutelfiguren van de EU-constructie gerecruteerd onder dezelfde technocraten, die een gelijkaardig plan hadden uitgewerkt voor de Nazis.

Dit verklaart waarom er geen verschil is tussen de EU en de plannen voor een Nazi-Europa!

The Codex connection 

codex connection

Het hoofddoel van Big Pharma is het EU-plan uit te breiden over heel de wereld en dat doen ze o.a. via de Codex Alimentarius Commission. Deze organisatie werd onder auspiciën van de UNO opgericht in 1963 en gefinancierd door de WHO en de FAO om een wetgeving uit te werken ter bescherming van de voedselkwaliteit.. Zo staat het geafficheerd in de vitrine.

In werkelijkheid is het de basis van de EU-wetgeving voor voedsel- en supplementen.en wordt nu overgenomen door andere transnationale organisaties  waardoor alle kleinschalige, natuurlijke, biologische voedselproductie zo goed als verdwenen is en vervangen door wat vier multinationals ( waaronder Monsanto ) ons aan door pesticiden, bestraling en genetische manipulatie vervuilde vulling door het strot duwt en waardoor heel de wereld een afzetmarkt wordt voor de gepatenteerde synthetische geneesmiddelen van Big Pharma.

In een notendop 

 1. De EU' is een dictatoriale structuur, die alleen de belangen van de multinationals dient en het leven bedreigt van honderden miljoenen Europeanen.
 2. Ingevolge haar fundamenteel ondemocratische karakter is de EU niet hervormbaar en moet dus openbaar verworpen worden en vervangen door een structuur voor, van en door de bevolking
  .
 3. De opheffing van de invloed der multinationals is een essentiële voorwaarde om de huidige ziekten-tsunami te stoppen en te werken aan een gezonde toekomst voor onze kinderen

Wat de europese burgers nu moeten doen

 • Zend deze link door naar zoveel mogelijk mensen zodat ze zich kunnen informeren
 • Contacteer zoveel mogelijk politiekers met de vraag alles in het werk te stellen om de EU te ontmantelen
 • Vraag je nationale politici om wetgevingen goed te keuren om het referendum-recht door te voeren.
 • Steun de  ‘Referendum for Natural Remedies' petitie en confronteer er je volksvertegenwoordigers meer om zo de druk op te drijven om ons onvervreemdbaar recht terug te krijgen van onbeperkte toegang tot natuurlijke therapieën.

Klaag die Europarlementairen aan die enkel de belangen van Big Pharma dienen! 

Stuur alle schriftelijke reacties naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . die zal bekend maken welke politici ware democraten zijn en welke niet en dus moeten vervangen worden .

 

Additional information