'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Vladimir Putin Traitor To The New World Order

Putin

MSM is demonizing President Putin for years now, but are they right?

This page contains two exstensive historical video documentaries:

1:  PUTIN TRAITOR TO THE NWO  ( covers  2000 -2015 )

2:  PUTIN VERSUS THE DEEP STATE ( covers 2012 to 2022 )

Since 2006, The Party for Love Governance has informed the Dutch and international community through our website "partijvoordeliefde.nl" about the worldwide conspiracy of evil, which, as the Bible states, will culminate in the appearance of the "antichrist". We are now living in the transition period between the "Age of Pisces and the Age of Aquarius", on the eve of "Armageddon". This is not to say that President Putin is the coming "antichrist"! On the contrary, I would almost say at the moment, and other contributions have suggested that this role was probably assigned to another candidate.

This contribution, like all contributions on this website, is intended to spread knowledge and insights that make people aware of what is really going on in the world.

The "Plandemic" has once again shown that virtually 100% of the MSM have become a propaganda machine of the power elite or "cabal". This series of videos is a "MUST SEE", an honest historical document about President Putin and his foreign policy, which illustrates perfectly how far the MSM has strayed from telling the true and whole story in its reporting.

Roeland Solcer

Dutch: De Partij voor de Liefde heeft sinds 2006 via onze website "partijvoordeliefde.nl", de Nederlandse en internationale gemeenschap voorgelicht over de wereldwijde samenzwering van het kwaad, die zoals de Bijbel stelt, zal culmineren in de verschijning van de "antichrist".  Wij leven nu in de overgangsperiode tussen het "Vissen en het Waterman Tijdperk",  aan de vooravond van het "Armageddon".  Hiermee wil overigens uitdrukkelijk niet gezegd worden dat President Putin de komende "antichrist" zou zijn! In tegendeel zou ik op dit moment haast zeggen en in andere bijdragen is gesuggereerd dat  deze rol  waarschijnlijk aan een andere kandidaat is toebedeeld. Deze bijdrage is zoals alle bijdragen op deze website bedoeld om kennis en inzichten te verspreiden die mensen bewust maken van wat er werkelijk gaande is in de wereld.

De  "Plandemie" heeft eens te meer laten zien dat vrijwel 100% van de MSM verworden zijn tot een propagandamachine van de machtselite of "cabal". Deze serie videos is een "MUST SEE", een eerlijk historisch document over President Putin en zijn buitenlandse politiek, dat uitstekend illustreert hoe ver de MSM in haar berichtgeving is afgedwaald van het vertellen van het ware en hele verhaal.

Roeland Solcer

 

DOCU 1: Vladimir Putin Traitor To The New World Order - A Secret Key Activator Production

part 1/3

 part 2/3

part 3/3

 

DOCU 2: PUTIN VERSUS THE DEEP STATE  ( 2 parts) By Mr.TruthBomb

Putin2

Part 1: In this video we will look at the recent history of Ukraine that has led to Putin liberating Ukraine from Deep State Neo Nazis.

 

 

Part 2: In this video we will look at how the deep state have used false flags and disinformation propaganda to initiate regime change in countries that go against their agendas. 

Additional information