'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Corona Blues 2: Versoepelingen? Laat je niet in de maling nemen!

Chess

Corona Blues: Het schaakspel om de "KROON" is nog lang niet gedaan, hou jezelf niet voor de gek!

Nu mensen door krijgen dat de Keizer geen kleren aan heeft is het de vraag of ze echt wakker worden of dat ze  zich opnieuw in slaap laten wiegen.

 Omdat de weerstand onder de bevolking wereldwijd massale vormen aanneemt en steeds meer wapens en personeel van de "Black Hats" onschadelijk worden gemaakt, zien we een terugtrekkende beweging in het kamp van de NWO.

De teugels worden wat gevierd om het volk de illusie te gunnen dat we langzamerhand terug kunnen naar het oude "normaal", iets wat sowieso een absurde veronderstelling is, want alles is voortdurend in verandering, dat is nooit anders geweest.

Wie Partij kiest voor de Liefde beseft dat we nog maar aan het begin staan van een zich voor onze ogen afspelend spiritueel schaakspel. Immers zoals de King James vertaling van de Bijbel zo mooi zegt:

“For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.”

("Want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen vorstendommen, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen.")

Wanneer de mensen  gaan beseffen dat deze "Corona Blues" net zoals alle klimaat onzin eigenlijk een "false flag",  één grote misleiding en afleiding is van wat er werkelijk aan de hand is dan zal het voor velen te laat zijn. Immers:

"Het Licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen"...(Joh. 1:5)

Zoals al zo vaak door mij uitgelegd is, "Wat er nu gebeurt in de wereld kan begrepen worden als de Eindtijd, zoals beschreven in het profetische boek 'Openbaringen', het laatste Bijbelboek".

De wakkere liefdevolle mensen weten dus hoe het zal aflopen en wie de KROON waardig is. De mens wikt, maar God beschikt... Gelukkig maar !

Vrede,

Roeland Solcer

 

Nederland weer open? van Meijeren

 

Janet Ossebaard: “Zij zijn satanisch en gaan over lijken!” - Duncan, Janet Ossebaard & Cyntha Koeter

 Dr. Zelenko: "[Vaccinated people] have AIDS." There's a huge spike in: -Cancers -Auto-immune disease

 

De neveneffecten van de vaccins:

covid neveneffecten

 

More: Corona Blues 1  ( Must see als u wilt weten wat de relatie is tussen covid19 en de 5G frequentie! )

Additional information