'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

loving the  earth

Het initiatief "Kies Partij voor de Liefde', deed mee aan 'Mijn Droom voor ons land'. Door de late inzending is het niet gelukt voldoende stemmen te krijgen, maar we gaan natuurlijk door met 'dromen'...

DANKBETUIGING PRINSES BEATRIX
De dankbetuiging aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden zal op 1 februari 2014 plaatsvinden.

 

Mijn droom voor ons land:

'Kies Partij voor de Liefde'

Mijn droom voor Nederland en de wereld is dat de meerderheid van de Nederlanders, zich meer zal laten leiden door onvoorwaardelijke Liefde en dat dit een een leidend beginsel wordt voor overheden in alle besluitvorming.

Het idee is dat er een maatschappelijke beweging ontstaat die de Eenheid in al onze verscheidenheid vertegenwoordigt, wanneer we meer onvoorwaardelijk leren liefhebben.

De kracht van de Liefde, heeft wonderbaarlijke gevolgen in wat wij dagelijks tot stand brengen.

Zulk een beweging kan alleen groeien als zij uitgaat van een 'Praktische Universele Spiritualiteit', die voortvloeit uit innerlijke reflectie en zelfwerkzaamheid.

Omdat wij een vrije wil hebben kunnen we individueel beginnen de wereld te verbeteren, door ons bewustzijn te ontwikkelen en daardoor zullen we ook collectief een bewustzijnsgroei kunnen bewerkstelligen.

De mens kan zich alleen maar bewust worden van zijn geestelijke identiteit ( de enige identiteit die een permanent karakter heeft ), door het Pad van Liefde te bewandelen.

Als jong mens voelde velen van mijn generatie zich verwant aan de hippiebeweging en haar slagzin: 'Make Love not War'. Het leven heeft me geleerd dat de Liefde inderdaad de sleutel is tot de antwoorden op alle vragen en problemen die zich in de wereld voordoen.

Daarom probeer ik steeds op creatieve wijze gehoor te geven aan de innerlijke aansporing om deze Liefde in praktijk te brengen.

Nu aan het begin van het Waterman Tijdperk, ervaren we een wereldcrisis die naar mijn inzicht alleen zal worden opgelost, wanneer we meer onvoorwaardelijke Liefde haar rechtmatig plaats in alle facetten van ons leven en samenleven geven.

Daarom:

Begin de Dag met Liefde,
Vul de dag met Liefde
Besluit de dag met Liefde,
Dat is De Koninklijke Weg

Roeland Solcer
 

Voor meer informatie:

http://www.ark.partijvoordeliefde.nl/
 

Mijn droom wordt alleen werkelijkheid als hij door vele mensen gedeeld wordt.

 

Additional information