'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Oproep dr. Rath aan de mensen van Europa en de hele wereld

threefold flame new smallest

(Deze bijdrage werd eerder op deze website gepubliceerd in het voorjaar van 2012)

Berlijn 13.03.2012

Reeds tweemaal is geprobeerd vanuit Duitsland en met name de financieel-economische elite ( het farmaceutische kartel IG Farben voorop ) om Europa tot één totalitaire staat om te vormen door middel van een waanzinnige oorlog waarin de hele wereld werd meegesleurd. 

Nu is sluipenderwijs de derde poging bezig, veel sluwer en veel efficiënter. Ze wordt andermaal aangestuurd door de machten achter de schermen die zich bedienen van hun politieke marionetten: de Europese leiders en de leden van de Europese commissie, de heer Barosso voorop, niet gehinderd door enige democratische verantwoordingsplicht en niet geleid door enige sociale en menselijke ethiek...

 

Er is een oorlog gaande tegen alle burgers : tegen hun sociaal-economische rechten, hun burgerlijke vrijheden, hun financiële zekerheid en vooral tegen hun gezondheid op allerlei vlak. 

Daarover heeft deze man het die met groot moreel gezag spreekt : dr. Rath. 

Bekijk en beluister wat hij ons allen te zeggen heeft in de toesspraak die hij in Berlijn hield op 13 maart 2012. 

 

 

IMPORTANT UPDATE 2014

 

Additional information