'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Deel ons op facebook en andere (sociale) media

De Partij voor de Liefde op facebook

Beste bezoekers,

Misschien bent u zich niet bewust van het feit dat deze website, die deel uitmaakt van een groep van websites van Stichting de ARK, op het fysieke vlak het werk is van één man, met een missie en visie die kan worden samengevat in de volgende verklaring :

Wij mensen op Aarde kunnen individueel en gezamenlijk elk probleem overwinnen door de miraculeuze kracht van Onvoorwaardelijke Liefde, als we de moed hebben om Eén te worden en te zijn (en ons te verenigen)

Deel krijgen aan de Eénheid en overgave aan de onvoorwaardelijke Liefde van God, behelst het proces van het overwinnen van het menselijke ego.

Naast veel andere dingen betekent dit dat we met Gods hulp, onszelf en de planeet kunnen redden en een Gouden Eeuw kunnen manifesteren waarin het Koninkrijk van de Liefde op aarde zal komen zoals het ook in de hemel is.

Want God is Liefde en daarom is met Liefde alles mogelijk.

Ik weet dat dit een korte en gedurfde uitspraak is, maar het bestuderen van de projecten van Stichting de ARK zal u meer achtergrondinformatie geven en u kunt ook een e-mail sturen voor meer informatie.

Dit brengt mij op mijn vraag aan een ieder die deze woorden leest om te overwegen me helpen in een aktie van Onvoorwaardelijke Liefde.

Wilt u zo vriendelijk zijn om deze boodschap zo veel mogelijk te delen, dat er dit initiatief in Nederland is van een man die zegt dat we alle individuele en collectieve problemen in de wereld kunnen oplossen door de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde en dat hij op zoek is naar hulp van en partnerschappen met gelijkgestemde mensen en initiatieven, om dit universele concept verder uit te werken en dat hij zelfs overweegt een politieke beweging te starten, welke zal kunnen bijdragen aan de manifestatie van een Gouden Eeuw.

Voor iedereen die ons in het verleden heeft gesteund en voor degenen die ons zullen steunen in de toekomst, wil ik namens mijzelf en mijn spirituele gidsen zeggen:

"We willen graag iedereen hartelijk bedanken, die zich met ons verenigt in de Geest van Onvoorwaardelijke Liefde, in onze voortdurende zoektocht naar de mogelijkheden om het individuele en collectieve bewustzijn van de mensheid te verhogen. Wij zijn oprecht dankbaar voor de mogelijkheid om ​​deel uit te maken van een steeds groeiende universele beweging op Aarde, die de wonderbaarlijke kracht van Onvoorwaardelijke Liefde vertegenwoordigt.

De tijd is gekomen om die Liefde in actie te zijn! Daarom laten we waakzaam blijven en bewust zijn van de noden van onze tijd en de behoeften van alle levende wezens die ons omringen en van Moeder Aarde zelf.

En zelfs als het alleen een gebed is dat we kunnen geven, omwille van de Liefde, geef het, want het is in het geven dat we ontvangen, zoals een wijs Meester ons leert.

Ons allen een Vredig en echt Gelukkig Nieuwjaar wensend,

Wij zijn allen Eén!

Additional information