'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

We zijn op zoek naar donateurs!

hermesstafanimated3

Wilt je ons helpen?

Stichting de Ark, zoekt donateurs voor haar internet projecten om dit werk voort te kunnen zetten. Gedurende 40 jaar heb ik een bijdrage geleverd aan de individuele ontwikkeling van het bewustzijn van mezelf, mijn studenten en patiënten.

Sinds 1992 is mijn levenswerk ondergebracht bij Stichting de ARK en vanaf 1999 werd het internet een belangrijk medium om meer mensen te bereiken. Om het werk voort te kunnen zetten zoek ik naast praktische, ook financiële hulp.

 Indien meer mensen het werk van de stichting willen steunen kan er in de toekomst verder gewerkt worden aan de oprichting van de Partij voor de Liefde en het InMarkt Project, alsmede aan de scholingsweg van de Raphaël Academie.

In een prachtige Engelstalige video wordt duidelijk gemaakt wat onze visie en missie is, die verder wordt uitgewerkt op de projectwebsites van Stichting de De ARK

Roeland Solcer

Lees vervolg hier...

Additional information