'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Video: Geo-engineering, klimaatverandering en chemtrails

threefold flame new smaller

Dane Wigington

Dane Wigington

De huidige machtselite in de wereld, die bezeten en geïnspireerd wordt door de geest van de antichrist is al heel lang bezig met een systematisch gecoördineerd plan om de wereldbevolking grotendeels te elimineren.

Dat plan is 125 jaar in uitvoering. Dit is in het verleden al vaker via onze websites bekend gemaakt. De eerste en tweede wereldoorlog maakten onderdeel uit van dit grote plan en de derde geplande wereldoorlog is al sinds de dood van J.F. Kennedy gaande zonder dat velen dit door hebben, omdat deze strijd voor een groot deel aan het zicht is onttrokken, mede omdat zij zich afspeelt op niveau's die de menselijke zintuigen niet goed kunnen waarnemen. Je kunt ook zeggen, de tweede wereldoorlog is nooit opgehouden, want wat er gaande is in de wereld is een voortzetting van het oude imperialistische streven, niet alleen van staten, maar steeds meer in samenhang met de multinationale bedrijven in het bezit van het grootkapitaal, de machtselite in de wereld.

 Geheime agenda's, vermomming en verborgenheid van de strijd en de strijdmiddelen kenmerken de moderne oorlogsvoering.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan biologische oorlogsvoering, chemische oorlogsvoering, wapens als radio actieve en andere straling (b.v. elektrostraling, HAARP, gsm, microwave, 3G, 4G, 5G, wifi etc.). Denk ook aan 'mindmanipulation' en psychologische oorlogsvoering.

Door controle van de mainstream media, desinformatie, maar ook door de wereldwijde degeneratie van de mensen als gevolg van het al meerdere generaties toegepaste vaccinatiebeleid en andere massavergiftigingen via voedsel, lucht en water maar ook door massaal voorgeschreven medicaties, door dit alles heeft een groot deel van de wereldbevolking niet in de gaten hoe het grote plaatje er uit ziet.

Bovendien hebben we te maken met een zeer complexe wereld met een overkill aan afleiding en verstrooiing ( t.v., recreatie, amusement, sport, sex drugs en rock and roll) waaraan we als cultuur verslaafd zijn geraakt.

Dan zijn er bij vele mensen toenemende zorgen over gezondheid en financiële situatie, zodat zij nauwelijks toekomen aan het onwikkelen van een totaalvisie op wat er gaande is.

Tenslotte zijn er ook mensen die soms willens en wetens, soms uit onvermogen om de situatie aan te kunnen, er voor kiezen om hun kop in het zand te steken. Het is heel begrijpelijk dat er nog maar weinig mensen overblijven die in staat zijn om overzicht te bewaren en wakker te blijven.

 Maar desalnietemin, mede dankzij vele klokkenluiders wordt de 'elitaire samenzwering' via het internet steeds meer algemeen bekend en haar bestaan met vele bewijzen gestaafd !

Zo is iedereen die onder andere via het internet beter geïnformeerd is op de hoogte van de bankenmaffia, de geheime diensten maffia, de Big Pharma maffia, de medische maffia, de voedselindustrie maffia en de wereldwijde corruptie in kerk en staat. Via onze facebookpagina vind je talloze voorbeelden en updates die bovenstaande feiten  illustreren.

Onderstaande lezing van Dane Wigington is een zeer goede 'must see documentary' in de Engelse taal,  om inzicht te krijgen in weer een ander aspect van de weeldwijde psychopathische plannen van de machtselite om hun Nieuwe Wereld Orde te implementeren, namelijk geo- engineering (o.a. samenhangend met chemtrails en klimaatbeheersing)

Dus wakker worden en blijven beste mensen want, de 3e wereldoorlog is al lang gaande, zonder dat de meesten het in de gaten hebben.. Deze oorlog wordt o.a. uitgevochten op het nivo van informatievoorziening over tal van grote onderwerpen zoals de werkelijke achtergronden van bijvoorbeeld 9/11 en van de financieel economische crisis. Informatie over de werkelijke achtergronden en bedoeling van vaccinaties, geo-engineering, codex alimentarius en andere machinaties van de antichrist die allemaal deel uitmaken van één masterplan om de totale heerschappij over mens en wereld te verkrijgen.

English introduction: This is one of those videos that is a shock to the system. Hats off to Dane Wigington for his work. Check him out on Facebook or YouTube

Please visit the site for more info, these guys know what they are talking about: Dane Wigington presents hard data which reveals what these catastrophic programs have done to our planet to date and what they will do if they are allowed to continue. Please take the time to watch this video, follow up with some investigation of your own on our side -

More information:

http://www.geoengineeringwatch.org/

 

Also see: Weather weapons existed over 15 years testified USA Secretary Defense

Dutch subtitles / Nederlands ondertiteld

De toepassingen van deze technologie bestaan o.a. uit de mogelijkheid haar te gebruiken als raket-afweer systeem, 'star-wars' wapen, als een wapen om het weer te beïnvloeden, en om röntgen-foto's van het binnenste van de aarde te maken, om mindcontrol mee uit te voeren ofwel het bewustzijn van mensen te manipuleren middels ELF-golven (Extreme Low Frequency), en om aardbevingen en/of orkanen e.d. mee te veroorzaken.

Heeft de US-military werkelijk 'gaten in de hemel/lucht' geschoten/gemaakt?

Deze goed gedocumenteerde film-produktie onderzoekt wat de fysieke effecten zijn van het zgn. 'HAARP-project', en wat de uitwerking ervan is, of in de toekomst zal worden, op onze ionosfeer.

HAARP (Highfrequentie active aurora research program) is een omstreden hoge frequentie radio-zend-installatie annex 'iono-sfeer verhitter' waarover het gerucht gaat dat ze door de US-Navy/Air Force i.s.m. de Philips laboratoria in Ganoka, Alaska gerund wordt.

Deze HAARP-film onderzoekt de implicaties van dat project en evalueert verschillende theorieën van onafhankelijke wetenschappers die ons in dit verband proberen te waarschuwen voor de gevaren van het gebruik van technologieën voor het stralen op hoge en zeer lage frequenties en voor Elektro-magnetische technologieën iha, en ons in te lichten over de manieren waarop die ook op een voor de mensen gunstige manier zouden kunnen worden gebruikt.

Deze docu probeert een neutrale, eerlijke en nauwkeurige evaluatie van het het zgn. 'Haarp-project' te geven, en ze openbaart informatie over dat project die spectaculaire gevolgen zou kunnen hebben voor onze hele wereld.

March 2014 Breaking News Weather manipulation weapons have existed over 15 years testified USA Secretary of Defense Military HAARP part 2 High Frequency Active Auroral Research Program Weather Manipulation Mind Control disease cancer electromagnetic cause health issues communications blackout earthquakes weather disasters star wars technology experimentation create 100 times more powerful multiple lightening bolts to a specific area environmental crisis massive animal deaths birds sea creatures


March 2013 CFR Council Foreign Affair The Truth About Geo Engineering weather control http://www.foreignaffairs.com/article...

April 2009 CFR Council of Foreign relations The Geoengineering Option A Last Resort Against Global Warming?http://www.foreignaffairs.com/article...

February 2014 Breaking News Loud unexplained sounds worldwide - Last days news http://www.youtube.com/watch?v=NrXHxr...

June 2013 Weather weapons existed over 15 years testified USA Secretary of Defense http://www.naturalnews.com/HAARP.html

February 8 2014 Controlled weather HAARP closed or not also other countries like China have this technology toohttp://www.youtube.com/watch?v=_4t1Qh...

February 8 2014 Breaking News President Obama tours biotechnology facility then signs farm billhttp://www.youtube.com/watch?v=AfzUO9...

February 8 2014 Breaking News USA 1300 labs BIO Terror Warfare mutated animals & humans http://www.youtube.com/watch?v=ZZ_TKu...

 

Additional information