'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

NWO Depopulation Agenda 2021

depopulation2021

The current power elite in this world, largely possessed and inspired by the spirit of anti-christ, has long been engaged in a coordinated plan to,  systematically eliminate some 90% of the world's population. ( look up: Georgia Guidestones)

Dutch: De huidige machtselite op deze wereld, die grotendeels bezeten en geïnspireerd wordt door de geest van de antichrist is al heel lang bezig met een gecoördineerd plan om de wereldbevolking voor zo'n 90% systematisch te elimineren. ( zie: Georgia Guidestones)

Dutch comment:

Dat plan is 125 jaar in uitvoering. De eerste en tweede wereldoorlog maakten onderdeel uit van dit grote plan en de derde geplande wereldoorlog is al sinds de dood van J.F. Kennedy gaande zonder dat velen dit door hebben, omdat deze strijd voor een groot deel aan het zicht is ontrokken, mede omdat zij zich afspeelt op niveau's die de menselijke zintuigen niet goed kunnen waarnemen. je kunt ook zeggen, de tweede wereldoorlog is nooit opgehouden, want wat er gaande is in de Europese Unie en de hele wereld is een vermomde, verborgen voortzetting van het Nazisme. We spreken over een schaduwregering in vrijwel ieder land, die ook wel "The Deep State"wordt genoemd. ( zie o.a. Operation Paperclip)

Geheimzinnigheid, vermomming, verborgenheid van de strijd en de strijdmiddelen..

Denk hierbij bijvoorbeeld aan biologische oorlogsvoering, geo-engineering, chemtrails, chemische oorlogsvoering, wapens als radio actieve en andere straling (b.v. elektrostraling, HAARP, gsm, microwave, 3G, 4G, 5G, wifi etc.). Denk ook aan 'mindmanipulation' en psychologische oorlogsvoering. Denk vooral ook aan de wereldwijde decennia lange vaccinatieprogramma's!

Via de televisie en de main stream media worden de mensen dagelijks geprogrammeerd om de gewenste politiek correcte denkbeelden, overtuigingen en informatie te accepteren. Kritische vragen of andere zienswijzen en/of overtuigingen, hoe redelijk en onderbouwd ze ook zijn, worden afgedaan als onzin en 'samenzweringstheorieën', een term bedacht door de CIA om lastige intelligente mensen weg te zetten als knettergekke "wappies". Ik kan u melden dat ik decennia lang onderzoek heb gedaan naar vele serieuze zo genoemde samenszweringstheorieën en ze zijn allemaal waar!

Vanwege de controle van de mainstream media, desinformatie, maar ook door de wereldwijde degeneratie van de mensen als gevolg van het al meerdere generaties toegapaste vaccinatiebeleid en andere massavergiftigingen via voedsel, lucht en water maar ook door massaal voorgeschreven medicaties en continue blootstelling aan massa hypnose , heeft een groot deel van de wereldbevolking niet in de gaten hoe het grote plaatje er uit ziet. Zelfs de geluidsfrequentie van de moderne muziekindustrie, is aangepast en brengt de mens energetisch uit balans met de natuurlijke orde. ( zie : http://terugnaar432hz.org/  )

Ook hebben we te maken met een overkill aan afleiding en verstrooiing ( t.v., recreatie, amusement, sport, sex drugs en rock and roll) waaraan we verslaafd zijn geraakt.

Dan zijn er bij vele mensen toenemende zorgen over gezondheid en financiële situatie, zodat zij nauwelijks toekomen aan het onwikkelen van een totaalvisie op wat er gaande is.

Tenslotte zijn er ook vele mensen die willens en wetens er voor kiezen om hun kop in het zand te steken of die de ontwikkeling of intelligentie missen om overzicht te krijgen.

Maar toch dankzij vele klokkenluiders en andere dappere mensen (zoals ondergetekende en mijn initiatief, de  Partij voor de Liefde dat als sinds 2006 doen), wordt deze 'elitaire samenszwering' via het internet steeds meer algemeen bekend en haar bestaan met bewijzen gestaafd !

Zo is iedereen onder andere via de websites van Stichting de Ark beter geïnformeerd over de Bankenmaffia en het totaal corrupte monetaire systeem, de Geheime Diensten maffia, de Big Pharma Maffia, de Medische Maffia, de Voedselindustrie Maffia en de wereldwijde corruptie in kerk en staat.

Wakker worden beste mensen want, de 3e wereldoorlog is al lang gaande, zonder dat de meesten het in de gaten hebben.. Deze oorlog wordt o.a. uitgevochten op het nivo van informatievoorziening over tal van grote onderwerpen zoals de werkelijke achtergronden en gevolgen van de financieel economische crisis, de werkelijke achtergronden en bedoeling van vaccinaties, geo-engineering, codex alimentarius en andere machinaties van de antichrist die allemaal deel uitmaken van één masterplan om de totale heerschappij over mens en wereld te verkrijgen; Welkom in de 'brave new 1984 world' of de 'New World Order'!

Roeland Solcer

Oprichter van de partij voor de Liefde

 

FEMA EMPLOYEE WARNS OF FINAL DEPOPULATION MOVE COMING SOON - CELESTE SOLUM

This is a great interview of CELESTE SOLUM (FEMA Employee) by Mike Adams from Brighteon. Mike Adams is the Founder of BRIGHTEON, a non-censored Video site created to replace YouTube. Celeste tells us that the New World Order and Agenda 21 is set to finalize soon, possibly before the end of this year 2020. FEMA was not created for disaster relief, FEMA was created as Prison Camps for the New World Order agenda. Watch, listen, pay attention, and do whatever you can to prepare. Plan for the worst and hope for the best, we are the ones that we have been waiting for. Many people are Waking Up, but not in the numbers that longtime Truthers had been hoping for. The real question is will there be enough time remaining, to Wake Up enough people to make a difference?

WARNING from Italian Doctor-DO NOT TAKE THE COVID-19 TEST-Luciferian Plandemic for DEPOPULATION

A Summary of the Devil's Plandemic so far - Mandatory Vaccines - ID-2020 Mark of the Beast 666

 

Additional information