'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Dance for Freedom Zutphen

Dance for Freedom Zutphen

Zondag 21 Februari 2021: Dance for Freedom Zutphen verstoord door politie

Zondag de 21e Februari 2021, was er in veel steden in heel Nederland een nationaal geweldloos dansprotest tegen de lockdown. Na een heerlijk middagje dansen kwam de politie  ( wie zou er hebben gebeld? ) en arresteerde iemand zonder duidelijke reden ...

Rond 3 maart wordt deze bijdrage uitgebreid met  o.a. een interview met de arrestant... Dit belooft een interessant verhaal te worden.

English: There was a Dutch national non violent dance protest against the lockdown in many cities all over The Netherlands on Sunday, the 21st. of February 2021. In my neighbourhood in the city of Zutphen the police came and arrested someone for no clear reason....

 
 
Update en inleiding 2 maart 2021
 
Sinds Maart 2020 beschreef ik de hele Corona Plandemie op Facebook als een "False Flag Hoax". Dat maakte mij bepaald niet populair bij veel mensen en het was waarschijnlijk ook één van de redenen waarom Fakebook onze pagina's heeft verwijderd. Gelukkig zien steeds meer mensen in dat het helaas waar is met als gevolg dat wij inmiddels wereldwijd een strijd meemaken van de bevolking tegen hun overheden.
 
Overal wordt massaal geprotesteerd en komen mensen in opstand omdat ze zich collectief bewust worden van wat er gaande is. Deze Plandemie is gecreëerd met verschillende doelstellingen om uiteindelijk de mensheid als geheel de globalistische Nieuwe Wereld Orde in te rommelen.
 
Wat dat betekent en wat daar mis mee is wordt op deze website in 2 talen uiteengezet. U hoeft maar de term "New World Order" of "Nieuwe Wereld Orde" in de zoekmachine in de rechter kolom van de website te plaatsen om vele bijdragen over dit onderwerp te vinden. Al in 2006 was ik me bewust van de tendensen die nu meer zichtbaar worden dan ooit.
 
 
In mijn videoverslag van de Zutphense Dance for Freedom manifestatie hier boven ziet u dat iemand door de politie wordt aangehouden en meegevoerd.
Het nog aanwezige publiek (veel mensen waren al vertrokken) maakte verbaal haar ongenoegen over de arrestatie kenbaar.
 
Het is goed te beseffen dat in dit geval het protest van de bevolking eigenlijk niet bedoeld was voor de individuele politieman of vrouw, noch tegen de plaatselijke politie, want de mensen beseffen maar al te goed dat zij hun werk moeten doen en gezien de nood of spoedwet en de corona maatregelen die in elkaar geflanst zijn  behoort de politie nu eenmaal de regels te handhaven.
 
Het is anderzijds begrijpelijk dat op zo'n moment de maanden lang opgebouwde spanning in mensen zich ontlaadt, op het moment dat de politie met 3 wagens aan kwam stuiven en binnen no time iemand zonder duidelijke reden zomaar tegen zijn wil meenam.
 
Het protesterende in opstand komende volk wereldwijd is het gevolg van het feit dat de mensen weliswaar individueel in verschillende fases, toch wakker aan het worden zijn en zien dat heel veel dingen niet kloppen. Dat als je goed onderzoek doet, je van de ene verbazing in de andere valt vanwege de schokkende feiten en achtergronden van wat door veel mensen wordt beschouwd als een wereldwijde misdaad van overheden tegen de eigen bevolking, wiens vrijheid op het spel staat.
 
Nu wil het toeval ( dat niet bestaat! ) dat de man die aangehouden werd zelf, toen ik er naar vroeg, een bijzonder levensverhaal heeft dat helemaal aansluit bij de kritiek op overheden in het algemeen en in het bijzonder wanneer het gaat over recht en rechtvaardigheid. Daarover en over zijn arrestatie, spreek ik met hem in het komende interview.
 
Maak in onderstaande video kennis met Arjen Looijmans, de arrestant die op Zondag 21 Februari werd aangehouden. Het interview werd een goed gesprek waarin we getracht hebben om het grotere plaatje achter dit kleine incident te belichten.
 
Roeland Solcer
 
 
 
Meer over Arjen en zijn werk:
 
 
For our English speaking and spiritual inclined friends: There is a wonderful dictration of the Elohim Hercules that "illuminates" the metaphysical viewpoint of corruption, the topic that underlies the story above:

TOPICS: A great challenge for democracy - Why corruption is a threat to democracy - A modern version of the feudal societies - The division in Europe - How corruption limits the economy - The artificial inflation of real estate prices - Inferiority/superiority in Europe.

Ascended Master Elohim Hercules, through Kim Michaels June 8, 2012. This dictation was given in a public area outside the German Parliament building in Berlin.

Visit:

Corruption is one of the greatest threats to democracy

 
 
 

Additional information