'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Articles

Ring of Power

threefold flame new smallest

Wanneer we onszelf en de wereld willen veranderen, zullen we lessen moeten trekken uit het verleden, anders zullen we gedoemd zijn om de fouten uit het verleden te herhalen

(Video) De officiéle moderne wereldgeschiedenis moet herschreven worden nu we in staat zijn om het eerlijke verhaal te vertellen over een elite die ook wel de 'Illuminati' genoemd wordt en die de belichaming is van de geest van de antichrist, die achter de schermen, de wereld regeert. 

Omdat de meeste mensen dit eerlijke verhaal in zijn volledigheid niet kennen publiceren we de 4,5 uur durende Engelstalige documentaire "Ring of Power"

We raden iedereen aan om deze film te bekijken, omdat onwetendheid, het niet bekend zijn met de wereldgeschiedenis, mede geleid heeft tot de huidige mondiale crisis.

 Immers slechts een zeer klein select groepje mensen wist in de afgelopen eeuw van het 'grote spel' dat op het wereldtoneel werd uitgespeeld. Gelukkig is dit momenteel snel aan het veranderen!

De documentaire begint met  de ramp van 9/11 en ontwikkelt zich tot een historisch beeld van de wereldontwikkeling in de afgelopen 3000 jaar. De centrale vraag is, wie zijn de regisseurs en producenten van 9/11, nadat is aangetoond dat de officiële  verklaringen over 9/11 niet kloppen. Het spoor leidt naar de elite die al eeuwen bezig is haar eigen belangen en plannen aan de wereld op te leggen.

Over deze elite is vanuit een ander perspectief al veel geschreven in de artikelen over

de financieel economische crisis

Zie ook voor een samenvatting: 

De economie van de Gouden Eeuw

In de video wordt historisch een grote rol in deze samenzwering van de antichrist toegekend aan de katholieke kerk, het Zionisme, de Europese royalty en de 13 rijkste families op aarde. Ook de rol van de Vrijmetselarij, die in haar hoogste kringen, volgens het onderzoek, de laatste 100 jaar, voornamelijk wordt gedomineerd door de geest van de antichrist, wordt toegelicht en natuurlijk de rol van de ( centrale) banken.

De technische kwaliteit van deze youtube film is hier en daar gebrekkig, maar acceptabel.

Voor mensen die wellicht voor het eerst moeite doen om deze controversiële informatie serieus te onderzoeken is het beter om de film in delen te zien, vanwege de grote impact op het gemoed, van de soms schokkende inhoud.

We willen ook hier de opmerking plaatsen, dat wij het niet met alle informatie in deze compilatie eens kunnen zijn, mede omdat er hier en daar gespeculeerd wordt en wij ook niet alle informatie kunnen controleren. Toch menen we dat de grote lijn en de conclusies in deze documentaire wel waardevolle en correcte informatie bevatten.

De informatie over Jezus zijn afkomst,  als zoon van Cleopatra is zeer discutabel, hoewel de meesters wel hebben geopenbaard dat Jezus inderdaad in het verre oosten, o.a.in Kashmir, Tibet, India en China heeft gestudeerd in de periode tussen zijn 12e en 30e levensjaar.

Aan het einde van dit document wordt gesproken over mogelijke veranderingen waar we mee kunnen beginnen om de loop van de geschiedenis ten goede te keren.

Voor de duidelijkheid vermelden we dat dit niet de oplossingen zijn die ons worden aangereikt door de 'ten hemel gevaren meesters', die zoals elders op de websites van Stichting de ARK wordt toegelicht, een spirituele bewustwording van het individu voorstaan. Kort gezegd raden de meesters ons aan het pad van individueel Christusschap te bewandelen om een optimale bijdrage te leveren aan de verhoging van het  collectieve bewustzijn.

Deze stille revolutie in het bewustzijn is geweldloos en ontwikkelt de onvoorwaaardelijke Liefde en opent ons voor de innerlijke leiding van ons Hoger of Christus Zelf en de Heilige Geest.

Wat vele onderzoekers die verandering willen bewerkstelligen, naar onze mening niet beseffen, is dat wij zonder de hulp van God, niets kunnen bereiken, maar dat met  Gods hulp alles mogelijk is en dat God voor alle problemen een oplossing heeft.

Dit wil niet zeggen dat wij mensen geen verantwoordelijkheid moeten nemen, maar wel dat vele mensen eerst vrede moeten sluiten tussen zichzelf en God en met zijn representanten, zoals bijvoorbeeld de grote wereldleraren Jezus Christus en Boeddha.

Vervolgens kan een mens een bescheiden en onopvallend leven leiden, maar toch een geweldige bijdrage leveren aan de toename van het geestelijke Licht op aarde, waardoor de hele mensheid wordt opgetild naar een hoger bewustzijnsnivo.

***

Themes in the video:

9/11, The Empire City, The London City, The Vatican and the district of Colombia, The FED, The US Inc., the US as a corporation and 'crown colony' of the British Empire, the Crown, i.e. the 3 city states in Rome, London and Washington that are the true powercentres on earth.

The Egyptian symbolism of the free masonry in our culture, the God AMEN, the hidden one, the trail of the pharaohs, Zionism, Israël and Palestine, the Old Testament, Abraham and the ark of the convenant, the Royal House of Great Britain as descendence of Abraham , the Royal bloodlines since Egypt, that rule the world until today, the secret life of Jesus as a son of Cleopatra, the Vikings and their relation to the 6 kings of Egypt, their descent of the tribe of Den ( as in Denmark ) and their conquests in NW Europe and mingling with the European royalty.

The Powers of Queen Elisabeth, the 'black nobility' of Europe ( such as the House of Orange of the Netherlands), the committee of 300, the New World Order, the order of skull and bones, the brotherhood of death, 19 presidents of the U.S. connected to  the families of European Royalty.

Tesla, the A-bomb, Haarp, the Godfathers, Lord Evelyn Rothshild the richest man on earth, the historical rise of the financial institutions, drug trade as one of the means by which the elite has enriched itself through the ages.

Luciferic initiations, the higher initiations of the free masonry, the rise of the the ku klux klan in U.S., the illuminati and the rise of the maffia, Albert Pike, free mason satanist and ku klux klan member and the 3 preplanned worldwars, the American Civil War, 14 presidents of the U.S. are known to be 33 degree masons.

Cheating at the world monopoly by the godfathers of the Rothchilds family, the creation of the FED and the U.S. national debt, the first world war and the Zionists, the Treaty of Versailles, the rise of Adolf Hitler with the help of the international bankers, that financed both sides of the Atlantic, the divide and conquer stategy of the international banksters, the wapon race, communism and kapitalism, the Korean war, the Vietnam war.

Te IMF and the Worldbank, as tools to force the NWO into place. the assasination of the Kennedy's, the lack of free independant press and the role of the media, mostly owned by the elite. The origin of the wealth of the Bush family and their relation with the Ben Laden family, the Carlyle Group, Osama Bin Laden, opium and heroin to make big money for the elite, the opium wars, the role of the C.I.A in the drug revolution of the sixties and the phony war on drugs. 

The implementation of the NWO: money control, media control and military control, the war against Irak and Afganistan, the U.N., Prince William, as supposedly future world leader of the NWO. 

Conclusions & Real solutions: exposure, non cooperation, organized resistance. 

Additional information