'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Articles

Stop ESM: The new European dictator

esmwebposter

For an English comment see the text below the video, after you clicked the link at the bottem of this page

ESM en de verborgen Europese Agenda

Enige maanden geleden, om precies te zijn op 28 september 2011 publiceerden we via de amsterdam.tk website de videoboodschap over het Europese Stabiliteits Mechanisme, een krankzinnig plan om Europa en de Euro te redden.

Pas eind februari werd dit nieuws in main stream medialand breed uitgemeten en van kritisch commentaar voorzien, in een item op tv in het programma '1 vandaag'. Zo zie je hoe lang men er in geslaagd is dit onzalige Europese voornemen van de Nederlandse politieke agenda en het grote publiek weg te houden.

Na het ophoesten van honderden miljarden euro's, die de banken moesten redden, mag de burger krom liggen om het Europa van de elite te redden.

Dat vervolgens particulier initiatief en de Nederlandse rekenkamer aan de bel trekt om de politici te attenderen op de dreigende catastrofale financiële situatie, bewijst ook nog maar eens, dat de politici in Den Haag zitten te slapen...

Wiens belang wordt hiermee gediend? Zeker niet het belang van de gewone man, zeker niet het algemeen belang!

Of we nog maar even veertig miljard van ons belastinggeld in het bodemloze potje dat Europa heet willen stoppen zonder dat de burger gevraagd wordt of we dat wel willen. En het wordt nog veel erger, kijk vooral even naar de video.

De Partij voor de Liefde is tegen het huidige Europa dat de burger door de strot is geduwd en wil uit het huidige Europa stappen dat een ondemocratische creatie is van de elite en niet van de mensen!

Roeland Solcer

Additional information