'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

STOP DE UITROL VAN HET 5G NETWERK!

5G

 

Geachte leden van de 1e en 2e kamer, 

Hiermee teken ik namens de Partij voor de Liefde ernstig bezwaar aan  tegen de uitrol van het z. g. 5 G netwerk. Ik heb de afgelopen jaren via het internet met vele andere Nederlandse burgers kennis genomen van tal van wetenschappers en andere bezorgde burgers die protesteren tegen deze  levensgevaarlijke stralingstechnieken. 

Er zijn inmiddels honderden zo niet duizenden videos en artikelen verschenen op het internet van onderzoeken en ervaringen die dit bevestigen. 

 1. Veel mensen ondervinden nu al de ernstige gezondheidsklachten door elektromagnetische stralingsbelasting; de overheid negeert dat en blijkt geen enkele aandacht te besteden aan ernstige waarschuwingen van experts op dit gebied.
 1. Er is voorafgaand aan deze plannen, geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de lange termijneffecten van 5G..!
 1. Het zogenaamde VOORZORSPRINCIPE (dit gaat over hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid) is NIET toegepast!!
 1. Tegen herhaalde oproepen van honderden internationale wetenschappers, artsen en milieuorganisaties in, gaat de overheid gewoon door. Al deze wetenschappers pleiten voor een moratorium; een pas op de plaats totdat meer zekerheid is verkregen..
 1. Geen achting voor de onderzoeksresultaten van internationaal wetenschappelijk onderzoek, dat de schadelijkheid van elektromagnetische velden afkomstig van draadloze apparatuur aantoont.. Bewust negeren van schadelijke effecten is STRAFBAAR!!
 1. Het hele 5G-vergunningen verhaal, is in strijd met de grondwet, artikel 11 handelend over het ‘recht op onaantastbaarheid van het lichaam’.
 1. In strijd met de onderzoeksbrief RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Bilthoven 2015 (hij gaat over het vastleggen van signalen van milieugezondheidsrisico’s)
 1. Dient uitsluitend economische belangen; andere belangen (natuur, milieu, gezondheid, recht, privacy en openbare orde en veiligheid) worden niet erbij betrokken
 1. Na het lezen van het alternatieve nieuws heb ik het volgende geconcludeerd: naar mijn mening c.q. inzicht is 5G een potentieel ziekmakende/dodelijke energie

Algemene conclusie is nu: GEEN 5G - dient helemaal te stoppen!

 

Onderstaand treft u enkele artikelen waarin u meer uitgebreid kunt lezen over de genoemde risico’s en het speelveld waarin deze al dan niet serieus worden genomen. Dit alles met gedegen bronvermelding.

Artikelen en video’s:

 1. 5G Space Appeal https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

    In het 5G Space Appeal vindt u uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing van de schadelijkheid van de straling van wireless technologie.        Het appèl is d.d. 11 januari 2019 door maar liefst 31.291 personen en organisaties ondertekend en zal officieel worden aangeboden aan VN,        WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen.

 1. Artikel Judith Jobse: Brandbrief wetenschappers: 5G risico voor volksgezondheid.

    https://judithsblogjes.wordpress.com/2017/09/08/brandbrief-wetenschappers-5g-gevaar-volksgezondheid/

 1. Artikel Wendy Schouten http://eigenkracht.blogspot.com/search/label/Draadloze%20techniek
 1. Appeal aan WHO en UN door 221 verontruste wetenschappers in 2015: http://www.iemfa.org/
 1. Deze politieke resolutie uit 2011 met aanbevelingen op grond van de toenmalige wetenschappelijke bewijslast. Die is alleen maar gegroeid          sindsdien terwijl het beleid de andere kant op is gegaan: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp
 1. Video lezing dr. Hans Moolenburgh mbt gezondheidsrisico’s van zendmasten: 

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=f4cfGbWA1T0 

 1. Overzicht van adviezen en voorzorgsmaatregelen in andere landen https://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2017.pdf
 1. Blijf actueel op de hoogte via de site https://stralingsbewust.info/ 
 1. Studies that show WiFi and Devices Health Effects 76 pagina’s aan informatie 

    https://pdfs.semanticscholar.org/12ef/ef95f87ef113a11605ea27ec677c3163c323.pdf

Citaten:

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven: “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.” *

Het BioInitiative Report nam meer dan 3.600 wetenschappelijke studies en reviews – en dit op alle mogelijke niveaus: van moleculaire en cellulaire studies, over proeven op dieren als bij mensen tot casecontrol studies, epidemiologische onderzoeken en meta-analyses – onder de loep. Dit rapport spreekt klare taal: “Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de hersenfuncties. Bovendien treden deze effecten al op ver beneden de huidige stralingsnormen. De stralingsnorm moet drastisch worden teruggebracht.

Prof. Dr. Adlkofer rapporteert al in 2007 op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphone-studie:“DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS tien keer schadelijker is dan 2G en dus leidt tot een grotere kans voor kanker. (…) Er is geen twijfel: UMTS/3G is veel gevaarlijker dan 2G.” (Momenteel wordt ongevraagd 4G uitgerold = 10 keer sterker dan 3G)

Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”

Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan

40.000 burgers (*): “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,” de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden.” (Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut) (*)

Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is”. “Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd. (…) De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking tegen het jaar 2017 zeker gezondheidsklachten hiervan heeft.” (*)

Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)): “We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… worden veroorzaakt door dit soort straling en/of door schadelijke chemicaliën.” (…)

Tot zover mijn hartenkreet namens de Partij voor de Liefde 

Roeland Solcer 

Klassiek homeopaat 

Natuurgeneeskundig therapeut

Oprichter en voorzitter van de

Partij voor de Liefde 

 

 

Additional information