'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

 

3foldflame circle

Video: Viruses are not contagious!

IN DE MEDIA:

DLM PLUS: Waarom het coronavirus niet besmettelijk kan zijn

 " We zijn in deze situatie van viruswaanzin terechtgekomen door de grootste medische blunder ooit. Dankzij het verdienmodel van de geneesmiddelenindustrie proberen we virussen en bacteriën te bestrijden, terwijl ze juist het lichaam helpen en ondersteunen. Daardoor geloven we dat we via virussen elkaar kunnen besmetten. Virussen en bacteriën zijn gebombardeerd tot onze vijanden. Kijk naar Antwerpen, deze stad voert zelfs ‘s nachts oorlog tegen een virus door de avondklok in te stellen. Let op De Jonge die is bezig met de aanstaande Spoedwet kan dit doen dankzij de kunstmatig in stand gehouden dreiging voor het virus een dictatuur te starten.

Het begint met Pasteur eind 1800 en het eindigt voorlopig in 1,5 meter met een mondkapje met verlies van veel burgerrechten...

 "Waar komt de onzin vandaan dat virussen besmettelijk zijn?”

Hier kan je de video van Aajonus Vanderplanitz bekijken.

Kort samengevat stelt Aajonus dat een virus een oplosmiddel is, dat ervoor zorgt dat weefsel in het menselijk lichaam oplost, wat te giftig voor parasieten, bacteriën en schimmels is. Dus vraagt hij zijn publiek:”Waar komt de onzin vandaan dat virussen besmettelijk zijn?”

Er zijn 300.000 variëteiten van virussen. In tegenstelling tot wat de geneesmiddelenindustrie zegt, namelijk een virus lost een cel op, pakt een virus een specifiek deel van de cel aan. Zo specifiek dat het nooit de integriteit van de cel kan aantasten.

Je kunt erg veel virussen hebben, als een cel erg vervuild is. Cellen maken virussen om het lichaam te reinigen, om beschadigd weefsel kwijt te raken, zodat het lichaam nieuw weefsel kan produceren en gezonder kan worden.

Ze zijn volgens Vanderplanitz dus helemaal niet besmettelijk. Het virus is juist het laatste redmiddel om je leven te redden.

Griep, maar ook een verkoudheid is een ontgifting als je het vanuit dit standpunt bekijkt.

Hij zegt dat als een mens vervuild is met chemicaliën, pesticiden, kunstmest, voedseltoevoegingen, en dergelijke en de bacteriën vernietigen dan moet het lichaam een oplossing maken om weefsel op te lossen en af te voeren. Dus het lichaam kan 300.000 typen virussen maken, die een cel op een bepaalde plaats schoonmaken.

Aajonus genas zichzelf van terminale kanker, diabetes, bursitis en psoriasis door ‘natuurlijk’ voedsel.

“Corona patiënten krijgen een verkeerde behandeling”

Bush zit op hetzelfde spoor.

Internist en endocrinoloog Zach Bush doet een aantal alarmerende uitspraken. Een ervan is dat vermeende corona patiënten een foute behandeling krijgen, omdat ze in werkelijkheid zijn vergiftigd door de gevolgen van luchtverontreiniging. Als je luistert naar medicus Bush besef je pas hoeveel onwaarheden er over covid de ronde doen.

Bekijk covid-19 als een van de andere coronavirussen als SARS en MERS. Zij verdwenen binnen twee jaar. Maar betoogt Zach, hoe kan je ooit stellen “Er is een nieuw virus. Ken je dan alle virussen die er zijn? Dat is onmogelijk.”

Er zijn miljarden virussen op aarde. We worden er door omgeven.

Hij studeerde 17 jaar medicijnen om het leven te kunnen doorgronden, waarvan hij zegt “Het leven is buitengewoon mooi. De virussen zijn een showcase van schoonheid. Per vergissing zijn we ze gaan zien als onze vijanden. Maar het leven is echter in staat om zich razendsnel aan te passen dankzij virussen."

Zie ook: https://www.dlmplus.nl/2020/05/20/prof-cahill-lockdown-is-vergissing-15-meter-en-mondkapjes-onnodig/

 

Lees verder bij DLM Plus

NIBIRU.CO: Waarom het coronavirus niet besmettelijk is

Dit artikel gaat over de ontstaansgeschiedenis van het menselijke virus dat uit wetenschappelijk bedrog is ontstaan. Franse en Duitse bacteriologen bedachten aan het einde van de negentiende eeuw een nieuwe niet bestaande bacterie (het virus) om de Britten financieel en economisch zwaar te treffen vanwege de Britse annexatie van het Suezkanaal op de Fransen. Het niet bestaande virus is een eigen leven gaan leiden en was uitermate bruikbaar voor (geo)politieke en economische doelen. Door te dreigen met een extern afschrikwekkend virus kon men gemakkelijk grote angst verspreiden onder de bevolking en konden de werkelijke oorzaken zoals industriele vervuiling en andere giftige zaken mooi buiten beeld worden gehouden. Tot op de dag van vandaag heeft geen enkel virus de test van de postulaten van dr. Robert Koch kunnen doorstaan. Een ziekmakend virus is enkel een mythe die wel een hardnekkig leven leidt vanwege de gigantische financiele industriele belangen die het betreft. In feite bestaan er alleen interne exosomen die ook wel interne virussen worden genoemd. In een tweede deel wordt verder ingegaan op de invloed van EMF straling (o.a. 5G) op het zogenaamde 'corona effect' bij menselijke lichaamscellen.
Het bedrog van virologie en vaccins 

In dit artikel wordt fundamentele kritiek op de virologie- en de vaccinatietheorie als basis van de mainstream viruswetenschap uitgeoefend. Ook wordt afgerekend met een hardnekkig in stand gehouden misverstand dat virussen besmettende en infecterende organismen zijn die ziekte veroorzaken.

Zonder deze theorie zouden vaccins niet effectief en werkzaam zijn in de perceptie van de mensen. Zonder de virustheorie zou het kaartenhuis van de vaccinering volledig instorten.

Dit artikel toont de pseudowetenschap achter de foutieve theorieen die de mainstream viruswetenschap ondersteunen en de grote problemen die het oproept in de wereld zoals nu met het vermeende 'coronavirus'.
 
Samenvatting

Er is geen andere verklaring mogelijk voor hoe het lichaam zichzelf in stand houdt. Het is het enige logische antwoord. De waarheid is door de wetenschap bijna 200 jaar verborgen gehouden. Die werd lang geleden in de 19de eeuw ontdekt werd door briljante wetenschappers als dr. Antoine Béchamp, dr. Günther Enderlein en later dr. Gaston Naessens. Dr. Béchamp stelde in zijn experimenten vast (rond 1860) dat virussen in het lichaam levende niet-levende organismen zijn die celafval afbreken en dat ze in het lichaam ontstaan en niet van buiten komen.

Virussen zijn niet meer dan eiwitstructuren die cellen reinigen. Hetzelfde is waar bij tumoren. Bij kanker wordt een gelijksoortige tactiek ingezet om zichzelf te reinigen door dode cellen tijdelijk samen te brengen in een tumor. Het lichaam is op dat moment niet in staat om de tumor effectief te verwijderen. De gereguleerde ophoping van zieke lichaamscellen dient om de tumor op een later tijdstip te ontbinden en af te breken en de cellen te helen. Het lichaam is wonderbaarlijk en vindt manieren om te helen wat de omstandigheden ook zijn.

Het is triest dat de mainstreamwetenschap zoveel mensen heeft misleid in hun denken over hun eigen lichaam and hoe het lichaam functioneert door enkel angst en paniek te creeren. Terwijl deze wetenschap ondertussen grote sommen geld opstrijkt voor grote farmareuzen en meer macht voor de politieke elite. Dergelijke angst vormt wantrouwen in onze lichamen, in de samenleving en de natuur zelf doordat het lijkt alsof we machteloos staan tegenover ziekten. En dat het buiten onze controle valt en dat enkel het medische systeem ons kan redden.

Hoe kunnen machthebbers profiteren van een dergelijke chaos? Overdenk die gedachte. Deze verwarring heeft geleid tot de 'coronavirus uitbraak' en de resulterende angst en chaos die deze door de WHO en multimiljardairs geplande pandemie in de wereld is aangericht.

Dit 'virus' is duidelijk gebruikt om wereldwijd politiestaatwetgeving en -maatregelen in te stellen als opmaat voor de uitrol van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. En deze 'noodtoestand' zal voortduren als de meerderheid blijft geloven in niet bestaande virussen die besmettingen zouden veroorzaken. In werkelijkheid is er sprake van een enorme groeiende epidemie van welvaartsziekten als gevolg van massale vervuiling en verzuring van de menselijke omgeving. Video: DR. ROBERT O. YOUNG RE COVID19 REVELATIONS AND RETHINKING THE VIRUS MODEL (Project Camelot)

Lees het uitgebreide artikel en bekijk de video op Niburu.co

 

DR KAUFMAN M.D. EXPLAINS HOW THIS IS ALL FAKE

More info at dr. Kaufman's website: https://www.andrewkaufmanmd.com/

 Also see the following video below for more scientific insight:

DR. ROBERT O. YOUNG: WHAT IS A VIRUS?

dr. Young's website: https://www.drrobertyoung.com/

 

Een virus ontwikkelt zich in het lichaam en is niet besmettelijk

"The Misconception Called Virus”. Dr. Stefan Lanka

BESMETTINGEN BESTAAN NIET

COVID IS ALREADY AN EXISTING CHROMOSOME IN YOUR BODY, NOT A "VIRUS"

TIME TO WAKE UP - THERE IS NO VIRUS !

DR. ROBERT YOUNG: COVID19 REVELATIONS AND RETHINKING THE VIRUS MODEL

Bestaat het Corona virus Sars Cov-2 wel?

The Coronavirus 5G Connection and Coverup

The Coronavirus 5G Connection and Coverup 2

 

 

 Last but not least watch this wonderful message in the video below..

Additional information